ПАТРОНЫ Е-27, 14. GX-53. GU 5.3. G-4. ПЕРЕХОДНИКИ С ВИЛКИ НА ПАТРОН Е27/Е14